مرکز خدمات کشاورزی محمدآباد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

رئیس مرکز:مهندس کنعان محمدی

کارشناسان مرکز:آقایان مهندس مهدی اسدی.جهانبخش جهانگیری.نصرالله ناصری.سلیمان علی نیا.

خانمها.مونا مه پیکران.ضحی کچرانلویی

05832873222