اداره بهبود تولیدات دامی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

رئیس اداره:سرکار خانم مهندس مژگان بگلر

تلفن تماس:05832922953


شرح وظایف:
1-    پیگیری امور محوله و برقراری هماهنگی بین ادارات  و تعاونیها و واحدهای تولیدی
2-    پیگیری جذب اعتبارات ابلاغی به شهرستان و نظارت بر اجرای طرح ها
3-    پیگیری طرح های اصلاح نژادی گوسفند و بز ـ گاو ـ اسب و شتر
4-    پیگیری جذب اعتبارات طرح های خشک سالی و سایر حوادث مربوط به امور دام
5-    پیگیری و نظارت بر واحد های تولیدی  دامی ـ تعاونیهای دامی و مراکز جمع آوری شیر
6-    پیگیری و نظارت بر عملکرد مامورین تلقیح مصنوعی در سطح شهرستان
7-    انجام امور مربوط به شیلات و آبزیان