مکانیزاسیون و صنایع غذایی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱


نام و نام خانوادگی:غلامحسین ایزی
سمت :رئیس اداره صنایع و مکانیزاسیون

تلفن تماس:05832926343
شرح وظایف:

 پیگیری جذب سهمیه تراکتور، کمباین و سایر ماشین های کشاورزی
محاسبه و تعیین شاخص های مکانیزاسیون
جمع آوری آمار و اطلاعات ماشین ها و ادوات کشاورزی
بهینه سازی مصرف سوخت و برقی کردن چاه های کشاورزی
برنامه ریزی برداشت غلات
 مکانیزاسیون غلات (کاشت، داشت و برداشت)
 تأیید و معرفی متقاضیان جهت اخذ گواهینامه رانندگی با تراکتور
مکانیزاسیون دانه های روغننام و نام خانوادگی: سمیه کنعانی
سمت :کارشناس صنایع کشاورزی
سابقه کار:
مدرک و رشته تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی

شرح وظایف:


 مطالعه و شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان و ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی در شهرستان
 پذیرش تقاضا، تکمیل فرم های مربوطه، بررسی اظهار نظر در خصوص ظرفیت های خالی و رعایت حریم ها و انعکاس موضوع به استان جهت صدور جواز تأسیس و کارت شناسایی مشاغل روستایی
نظارت بر احداث، تجهیز، راه اندازی و تولید دارندگان مجوز و انعکاس گزارشات ادواری و پیشرفت فیزیکی آن ها به مراجع ذیربط
کمک به مطالعه، تهیه نقشه جا به جایی، نظارت بر عملیات اجرایی نواحی صنعتی روستایی و تنظیم قرارداد واگذاری زمین در نواحی
پذیرش تقاضا، اولویت بندی متقاضیان تسهیلات بانکی بر اساس آیین نامه های اجرایی تبصره های قانونی بودجه و انعکاس آن به استان