نماینده ولی فقیه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان


نام و نام خانوادگی: اسماعیل زارعی

تلفن تماس:05832926609