مانه و سملقان ›› تابلو اعلانات
    RSS2.0
یارانه شیر
چاپ   
 

اطلاعيه:
قابل توجه کليه گاوداران محترم
به اطلاع آن دسته از دامداران محترم که در سه ماهه اول سال 93 شیر تولیدی خود را به مراکز جمع آوری شیر یا کارخانجات لبنی تحویل نموده اند جهت تکمیل مدارک به مرکز جمع آوری شیرمورد نظر (در سطح شهرستان مانه و سملقان مرکز جمع آوری شیر سملقان به مالکیت آقای رضا الهامی و مرکز جمع آوری شیر فجر به مالکیت سلطانعلی ابراهیمی) مراجعه نمایند.
یارانه شیر فقط به افرادی تعلق می گیرد که شیر به مراکز جمع آوری شیری تحویل نموده اند که آنها شیر را به کارخانجات لبنی تحویل نموده اند.
تاریخ تکمیل مدارک حداکثر:93/10/14
مدارک مورد نظر:
1-    فتوکپی شناسنامه
2-    فتوکپی کارت ملی
3-    فرم اعلام شماره حساب
4-    یک عدد پوشه

    RSS2.0
Copyright © 2013-2014 .کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی می باشد

powered by : Resaco.net
No back link
تحلیل آمار سایت و وبلاگ