آشنایی با روشهای آبیاری تحت فشار - آشنایی با روشهای آبیاری تحت فشار | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

آبیاری تحت فشار 

 مقدمه 

آبیاری تحت فشار روش جدیدی از آبیاری است که در آن آب با فشار وارد لوله های اصلی و فرعی شده و از سوراخهایی که به آنها قطره چکان ، آب پاش ، آب فشان و یا نازل می گویند ، به صورت قطره یا ذرات ریز خارج می شود وبدین طریق از تلفات آب در عمل انتقال به درون مزرعه جلوگیری و آب به اندازه ای که لازم است به مزرعه و محصول داده می شود . آبیاری تحت فشار به دو روش آبیاری بارانی و قطره ای تقسیم می گردد که راندمان آبیاری در روش بارانی از 32% به 70% و در روش قطره ای به 90% افزایش می یابد .

 آبیاری بارانی

سیستم آبیاری بارانی روشی است که در آن آب تحت تاثیر فشار ایجاد شده بوسیله موتور پمپ ، وارد لوله های مسیر شده و از طریق آب پاش ها به اطراف پخش می شود که به طور کلی به دو دسته سیستمهای لوله ای یا کلاسیک از قبیل سیستم کلاسیک ثابت و متحرک و سیستمهای مکانیکی نظیر سیستم دوار مرکزی تقسیم می شود .

 آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای یکی از روشهای پیشرفته و تکامل یافته آبیاری تحت فشار می باشد که درآن ، آب به صورت قطره قطره توسط قطره چکان به میزان لازم در اختیار درختان و انواع محصولات وجینی قرار می گیرد و فقط منطقه ی اطراف ریشه را خیس می کند ، در واقع در این روش با مصرف حداقل آب ، نیاز آبی گیاه تامین می گردد .

 آبیاری قطره ای سوپر دریپ

این نوع سیستم برای زراعت گیاهان زراعی ردیفی مثل سیب زمینی ـ ذرت ـ پنبه و چغندر قند مورد استفاده قرار می گیرد و لوله ها به صورت نوارهایی در روی سطح خاک قرار گرفته و در هر  10 ـ 20 ـ 30 سانتی متری دارای قطره چکان می باشند .

 ویژگیها و مزایا ی آبیاری تحت فشار

صرفه جویی در مصرف آب

عدم نیاز به تسطیح اراضی

توزیع یکنواخت آب در مزرعه

افزایش کمی و کیفی محصول

سهولت در انجام عملیات زراعی

قابل استفاده برای تمام گیاهان

کنترل فرسایش خاک و رواناب سطحی

جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک

عدم نیاز به ایجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی

امکان انجام آبیاری همراه با کود پاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها

عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد به دلیل ثابت بودن اجزای سیستم

وارد نشدن بذر علفهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله ها

عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه ( آبیاری قطره ای )