داشت توتستان - داشت توتستان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
درخت توت گیاهی است چوبی و چند ساله که با توجه به سازگاری نسبتاً مناسبش قابلیت کاشت و رشد و نمو در بیشتر اقلیم ها و شرایط آب و هوایی را دارا می باشد.
سابقه دیرینه قرابت درخت توت و حشره کرم ابریشم به عنوان تنها منبع تغذیه ای آن در جهت دستیابی به محصول با ارزشی بنام پیله ابریشمی ایجاب می نماید که شرایط و منابع بهینه برای توتستان فراهم گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل ذیل مراجعه گردد.

 فایل ها

 آموزش داشت توتستان    حجم فايل:  589.2 KB