اعتبارات بخش مکانیزاسیون جهادکشاورزی مانه وسملقان 20 درصد افزایش یافت - اعتبارات بخش مکانیزاسیون جهادکشاورزی مانه وسملقان 20 درصد افزایش یافت | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان مانه وسملقان گفت: اعتبارات مرحله پنجم بخش مکانیزاسیون امسال این مدیریت در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

 

محسن نظام دوست :اعتبارات بخش مکانیزاسیون این مرحله را 49 میلیارد و 167 میلیون ریال دانست که این میزان در سال گذشته 42 میلیاردو 600 میلیون ریال بوده است.
وی اظهارکرد:از ابتدای سال جاری تاکنون 27 درصد از متقاضیان اعتبارات فوق به بانک ها معرفی شده اند که سه میلیارد و 700 میلیون ریال آن جذب شده است.

* تامین سوخت کمباین ها
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به شروع برداشت کلزا و جو در شهرستان نسبت به تامین سوخت کمباین های فعال و همچنین بازدید و صدور معاینه فنی کمباین ها به تعداد 15 دستگاه اقدام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در طول فصل بهار برای مقدار 2 میلیون لیتر سوخت گازوئیل جهت ناوگان ماشین های کشاورزی برای کشت محصولات بهاره و داشت محصولات پاییزه توزیع و در این مدت نیز برای 10 نفر ایجاد اشتغال شده است.

* اختصاص یک میلیارد ریال به یک واحد بسته بندی
وی افزود: در خصوص واحد صنایع این مدیریت نیز از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات به واحد بسته بندی چای برسادیس واقع در شهرک صنعتی مانه و سملقان پرداخت شده که موجب اشتغالزایی 5 نفر را فراهم کرده است.