آئین تجلیل از کشاورزان نمونه شهرستان مانه و سملقان برگزار شد. - آئین تجلیل از کشاورزان نمونه شهرستان مانه و سملقان برگزار شد. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

در این مراسم غلامرضا عوض زاده فرماندار شهرستان در حاشیه آئین تجلیل از کشاورزان نمونه شهرستان اظهارکرد: در مدت این 3 سال تلاش کرده ایم که بیشترین اعتبارات را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم.
وی افزود: در شهرستان در دو بخش آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون شاخص هستیم به طوریکه هزارو 111هکتار با اعتبار 5.5 میلیارد تومان در آبیاری تحت فشار هزینه شده است.
وی تصریح کرد: در بخش مکانیزاسیون نیز مبلغ 13 میلیارد تومان تسهیلات خرید ادوات و کمباین پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: از محل مصوبات سفر رهبری به استان نیز مبلغ 730 میلیون تومان تاکنون در بخش لایه روبی قنوات و چشمه سارها کار انجام شده است .
وی بیان کرد: حدود 27 کیلومتر کانال در حوزه کشاورزی کار شده که امار و ارقام نشان دهنده کارهای ارزنده در بخش کشاورزی است.

 

در پایان با حضور مهندس نظام دوست مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان از 27 کشاورز نمونه با اهداء لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد