برگزاری مسابقه طناب کشی بمناسبت ایام مبارک دهه فجر.بهمن 95 - برگزاری مسابقه طناب کشی بمناسبت ایام مبارک دهه فجر.بهمن 95 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

بمناسبت  ایام مبارک دهه فجر یک دوره مسابقه طناب کشی با حضور 8 تیم پنج نفره در مدیریت جهاد کشاورزی مانه و سملقان برگزار گردید.این برنامه با حضور معاون محترم فرماندار جناب آقای مهندس جهاندوست ,مهندس نظام دوست مدیر جهاد کشاورزی مانه  سملقان رئیس محترم اداره ورزش و جوانان و رئیس محترم اداره صنعت معدن و تجارت همراه بود و به سه تیم برتر مسابقه جوایزی به رسم یادبود اهداء گردید.کاپ قهرمانی مسابقه نیز به تیم مرکز جهاد کشاورزی قاضی تقدیم شد.