اخبار شهرستان ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

جناب آقای مهندس صفایی مدیرعامل محترم سازمان تعا.ن روستایی کشور به اتفاق دکتر یوسفی ریاست محترم سازمان  و جمعی از مدیران استان و شهرستان از طرح های انجام گرفته و تکمیل شده کشت و صنعت بهکده رضوی بازدید نمودند . طرح های انتقال و نگهداری آب زراعی -اصلاح باغات و طرح های مرتبط با دام های سبک و سنگین از عمده طرح های بازدید شده بود

 

 

شنبه‚ ٢٢ فروردین ١٣٩۵ - ٧:۶:۵٨
بنام خدا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
 پاسخ